Dowódcy synchronizują zegarki. Na most wbiec mamy bez względu na wszystko o godzinie 13:15...Bunkerkanonen am Albertkanal - 3,7 cm Pak w walce z bunkrami nad Kanałem AlbertaKalendarz imprez grupy


Georg Loos - Krzyż Rycerski za most[Rozmiar: 20611 bajtów]


Autorzy Autorzy Autorzy Bibliografia Marsze Galeriastatystyka


  


Kim jesteśmy?

Grupę Rekonstrukcji Historycznej Pionier 39 tworzą osoby zainteresowanie historią II wojny światowej. Jesteśmy środowiskiem ogólnopolskim, choć najwięcej członków mamy z okolic Warszawy i Poznania. Istniejemy od 2006 roku.

Historię poznajemy i badamy aktywnie w drodze rekonstrukcji historycznej (historical reenactment) z coraz większym wykorzystaniem elementów żywej historii (living history).

W skrócie ciekawi nas, jak przedstawiała się wojenna rzeczywistość z perspektywy prostego frontowego żołnierza, a nie map sztabowych, czy kart podręczników.

Mamy spory dorobek i doświadczenie w badaniach nad sylwetkami, sposobem walki i działań saperów oraz frontowym życiem żołnierskim.

Ugruntowanej marce w środowisku, wyszkoleniu oraz wysokiej dbałości o detale zawdzięczamy zapraszanie nas do udziału w ciekawych rekonstrukcjach batalistycznych, gdzie możemy samodzielnie przeprowadzać trudne elementy scenariusza jak szturmowanie pozycji umocnionych, czy zdobywanie przyczółków łącznie z organizacją przeprawy wodnej. Ostatnio naszą specjalnością stało się ręczne niszczenie pojazdów pancernych z bezpośredniej odległości. Staramy się także inspirować innych naszymi autorskimi projektami na czele z Inkubatorem Historycznym.


Ciekawi nas, jak przedstawiała się wojenna rzeczywistość z perspektywy prostego frontowego żołnierza, a nie map sztabowych, czy kart podręczników. Fot. Jakub Szymczuk

Osobom należącym do GRH Pionier 39 poważne wydawnictwa zlecają tłumaczenia wspomnień z epoki czy współczesnych opracowań (język niemiecki i angielski). Jesteśmy angażowani w produkcje filmowe i telewizyjne oraz akcje promujące gry komputerowe etc. - taka działalność stanowi jednak aktywność poboczną, a nie główną. W naszych szeregach mamy też doktoranta historii.

Są wśród nas osoby, które równolegle należą do innych środowisk rekonstrukcyjnych, co sprzyja wymianie doświadczeń i stosowaniu sprawdzonych wzorców rozwiązań w sferze zarządzania i organizacji grupy. Kwitnie współpraca z zagranicą, stanowiąca wspaniałe pole wymiany kulturalnej. Mamy wielu przyjaciół, czy osób zwyczajnie nam życzliwych, przez co z wykorzystaniem ich i naszych możliwości, możemy wspólnie przeprowadzać wyjątkowe projekty.


Chętnie angażujemy się w rekonstrukcje batalistyczne, widowiska i inscenizacje historyczne z tym, że preferujemy imprezy gdzie możemy zaistnieć jako saperzy szturmowi demonstrując nasze wyszkolenie i sprzęt oraz samodzielnie realizując dany fragment scenariusza. Fot Reniusz Ceroń

Jesteśmy normalnymi ludźmi z różnymi priorytetami w życiu. Zrzeszamy najróżniejsze osoby jak przykładowo początkujących studentów mających "zajar" na historię jak i ludzi którzy w życiu już sporo osiągnęli i czują potrzebę realizowania się w takiej formie jak rekonstrukcja historyczna czy zwyczajnie chcą się oderwać od pracy, czy codzienności robiąc coś nietypowego. Jesteśmy otwarci na nowe osoby (więcej w dziale rekrutacja), jednakże nie ma wśród nas miejsca dla ludzi o poglądach radykalnych i skrajnych, należących do organizacji nawołujących do nienawiści rasowej bądź narodowościowej.

To czym się zajmujemy traktujemy wyłącznie jako hobby do którego podchodzimy jednak poważnie i odpowiedzialnie. Działamy w zgodzie z prawem i w granicach akceptacji społecznej. Zakładając mundur nie stajemy się odtwarzaną postacią a jedynie jej odwzorowaniem. Rekonstrukcję traktujemy przede wszystkim jako atrakcyjny sposób poznania historii co wiążę się z unikalnymi wrażeniami wynoszonymi z realizowanych projektów, zdobywaniem nowych doświadczeń, okazją do zrobienia czegoś dobrego poprzez prezentację wspólnego dorobku i w pewnym stopniu ucieczkę od codzienności.

Zwracamy się do siebie z szacunkiem kierując się koleżeństwem i bezinteresownością. Z chwilą, gdy zakładamy ubiór historyczny, zachowujemy się jak wojsko (mimo, że nie jesteśmy organizacją paramilitarną). Wtedy nasze zachowania mają oparcie w historycznych regulaminach i zwyczajach wojskowych z uwzględnieniem specyfiki projektu, który przychodzi nam realizować.


Parę słów o saperach szturmowych, czyli co...

Jako profil rekonstrukcyjny wybraliśmy saperów szturmowych Wehrmachtu. Przy wyborze tej barwy broni kierowała nami chęć wyspecjalizowania się grupy na tle innych, licznych grup odtwarzających niemiecką piechotę. Jako tematu odtwarzania nie wybraliśmy też elitarnej jednostki - chcemy rekonstruować oddział zwykłych żołnierzy z poboru, jednak wyposażonych w bardzo interesujący nas, wyróżniający się na tle innych grup sprzęt - ekwipunek saperski. Ten, jako odzwierciedlenie ówczesnej techniki jest dla nas - jako entuzjastów historii materialnej i techniki wojskowej - bardzo interesujący. Saperów szturmowych rzucono do walki wszędzie tam, gdzie użycie innych rodzajów broni nie było wystarczająco skuteczne. Żołnierzy tych specjalnie szkolono i wyposażano by torowali drogę nacierającym oddziałom. Jako oddziały szturmowe m.in. przekraczali rzeki, wysadzali przejścia w zasiekach z drutu kolczastego, usuwali miny, niszczyli wrogie punkty oporu. W czasie odwrotu, opóźniali/uniemożliwiali postęp nieprzyjacielowi poprzez ustawianie zapór, przerwanie bądź zniszczenie linii komunikacyjnych, dróg i mostów. Saperzy zajmowali się też niszczeniem wrogich pojazdów pancernych z bezpośredniej odległości. Oprócz tego Sturmpioniere oczywiście walczyli i wykonywali zadania jako ciężka piechota.

...i w jaki sposób rekonstruujemy

W naszej pracy rekonstrukcyjnej nawiązujemy do 39 batalionu pancernego saperów z 3 dywizji pancernej Wehrmachtu. Nie ograniczamy się tylko do tej konkretnej jednostki. Podejmujemy się również odwzorowywania sylwetek Pioniere z dowolnego oddziału niemieckich wojsk lądowych z każdego europejskiego teatru działań wojennych. Jesteśmy ponadto przygotowani by wiernie zaprezentować sylwetki z całego etapu wojny a nie tylko z wybranego jej etapu (np. tylko kampania wrześniowa czy lata 1944-1945). To bardzo ważne, gdyż dzięki takiemu podejściu możemy potencjalnie wziąć udział w każdej rekonstrukcji batalistycznej czy innych projektach odtwarzających dowolny okres wojny niezależnie czy dotyczą one frontu wschodniego, zachodniego, pory zimowej czy letniej.


Dzięki temu, że odwzorowujemy sylwetki Sturmpioniere z całego okresu wojny a nie tylko z wybranego jej fragmentu możemy potencjalnie wziąć udział w każdej rekonstrukcji batalistycznej dotyczącej wydarzeń z 1939-1945. Fot. Jakub Szymczuk

Obok wyposażenia indywidualnego, gromadzimy rekwizyty typowe dla saperów, często samodzielnie je odtwarzając na podstawie zachowanych oryginałów. Posiadamy m.in. miotacz ognia, ładunki wybuchowe, miny (wszystkie te przedmioty to repliki, zgodne z obowiązującymi przepisami) ponton szturmowy oraz całą gamę narzędzi okopowych z pokrowcami.

Chętnie angażujemy się w rekonstrukcje batalistyczne, widowiska i inscenizacje historyczne z tym, że preferujemy imprezy gdzie możemy zaistnieć właśnie, jako saperzy szturmowi demonstrując nasze wyszkolenie i sprzęt oraz samodzielnie realizując dany fragment scenariusza. Regularne szkolenia oraz posiadany sprzęt, wiedza o tamtych czasach dają gwarancję, że zaprezentujemy się na najwyższym rekonstrukcyjnym poziomie.

W rozumieniu GRH Pionier 39 kompleksowa rekonstrukcja historyczna żołnierzy Wehrmachtu nie może ograniczać się tylko do aspektu bojowego. Chcąc bardziej całościowo poznać i doświadczyć realiów życia żołnierskiego trzeba nie bać się pracy, wzięcia do ręki łopaty i innych narzędzi, którymi żołnierze w tamtym czasie posługiwali się równie sprawnie jak bronią. Trzymając się tych założeń obok typowej szkoły walki wzbogacamy nasze zajęcia o przykładowo prace ziemne i marsze. Organizujemy projekty historyczno-poznawcze, które mają dać nam pojęcie o tym jak byśmy zachowali się w warunkach frontowych. Podstawą są jednak regularne ćwiczenia w oparciu o regulaminy i inne materiały pochodzące z epoki.

Rokrocznie organizujemy wyjątkowy projekt pod nazwą Inkubator Historyczny. Jest to prawdziwa podróż w czasie, połączenie najlepszych elementów z rekonstrukcji i żywej historii. Przez ponad tydzień, w totalnej izolacji od współczesności, odtwarzamy sytuacje i konkretne czynności, które według naszych ustaleń wykonywali żołnierze w przyjętych realiach historycznych. Wszystkie działania oczywiście wykonujemy w mundurach i epokowymi narzędziami. Przykładowo konstruujemy urządzenia w oparciu o materiały z epoki i sprawdzamy ich przydatność, uskuteczniamy dawne techniki żołnierskie. Wchodzimy w interakcję z przeciwnikiem, który równolegle przeprowadza Inkubator u siebie. Całość skutkuje wyjątkowym projektem, który cieszy się dużym uznaniem w środowisku zwłaszcza kolegów rekonstruktorów poza granicami naszego kraju.


W rozumieniu GRH Pionier 39 kompleksowa rekonstrukcja historyczna żołnierzy Wehrmachtu nie może ograniczać się tylko do aspektu bojowego. Chcąc bardziej całościowo poznać i doświadczyć realiów życia żołnierskiego trzeba nie bać się pracy, wzięcia do ręki łopaty i innych narzędzi, którymi żołnierze w tamtym czasie posługiwali się równie sprawnie jak bronią.


UWAGA! Pionier 39 jest Grupą Rekonstrukcji Historycznej. Cechuje nas neutralność ideologiczna, nie prowadzimy działalności politycznej. Materiały wykorzystywane przy realizacji projektu Pionier 39 mają wyłącznie znaczenie poznawczo-historyczne. W swojej działalności dopuszczamy tylko to, co jest akceptowane przez społeczeństwo. Nie ma w naszych szeregach miejsca na łamanie prawa, szokowanie, prowokacje czy inne zachowania niegodne.
FELDPOST

pionier39@go2.pl


Wśród bolszewików zapanowało zamieszanie. Miotacz ognia niósł do okopów śmierć...
3. Dywizja Pancerna została utworzona 15 października 1935 r. w Wünsdorf niedaleko Berlina. Nazywana była "Dywizją Niedźwiedzia"...


Munition nach vorn! Zaopatrzenie ckm w amunicję w 1939 r. - wspomnienia

Waldkampf
tłumaczenie niemieckiej instrukcji walk w lesie z 1944 r.Stalingrad - reportaż radiowy o walkach miejskich z września 1942 r. w .mp3!FmW 41 - powstanie, budowa, zastosowanieRakietnica Leuchtpistole LP-38


Śpiewnik saperski - ściągnij .mp3